Informacje

 

Urząd skarbowy

Wybór formy opodatkowania - zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt

Wybór kwartalnej metody rozliczeń PIT - kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wybór kwartalnej metody rozliczeń CIT - kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

ZUS

Z-3 - zaświadczenie płatnika składek dotyczy pracowników

Z-3b - zaświadczenie płatnika składek dotyczy przedsiębiorców

Sprzedaż

e-mikrofirma - darmowa aplikacja do wystawiania faktur umożliwiająca wygenerowanie plików JPK_FA

Nota korygująca

Ewidencja sprzedaży - dla sprzedaży prowadzonej bez kasy fiskalnej i niefakturowanej

Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji - sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej

Ewidencja oczywistych pomyłek - sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej

Magazyn

Spis z natury - inwentaryzacja roczna towarów i materiałów

MM - przesunięcie międzymagazynowe

PZ - przychód zewnętrzny

RW - rozchód wewnętrzny